קרן מתנות לאביוני אנ"ש

13 שנים של "מתנות לאביונים" • המוקד נפתח

כמידי שנה חסידי חב"ד באה"ק מקייימים את מצוות "מתנות לאביונים" בחג הפורים, באמצעות קרן "חסדי שלמה ומשה" שע"י התאחדות החסידים המעבירים את הסכומים ישירות לאביוני אנ"ש.

התרומה במלואה תעבור לאביונים בו ביום. חלוקת הכספים תיעשה בהנחייתם ופיקוחם של הרב שלמה זלמן לבקיבקר והרב קורנוויץ – מרבני מכון הלכה חב"ד.

כבר כעת ניתן לתרום באמצעים הבאים ולקיים את המצווה בהידור:

בו ביום: החלה חלוקת מתנות לאביונים של 'התאחדות החסידים'

בשעות אלו רבני מכון הלכה חב"ד מחלקים את כספי "מתנות לאביונים" הנתרמים כל העת ע"י הציבור, הרב שלמה זלמן לבקיבקר – מו"צ בצפת ומרבני מכון הלכה חב"ד, עובר כל העת על הכספים הנכנסים, ומאשר את הבקשות המגיעות לפי הכספים הנתרמים • תרמו כעת וכל כספי התרומה יועברו עוד היום לנזקקים, באתר או בטל: 08-3011526 או בהעברה בנקאית: בנק פאג"י סניף 188 מס' חשבון: 409441236 ע

עמודים