התוועדויות איזוריות

התאחדות החסידים: התוועדויות לשבים מחצרות קדשנו

התוועדויות חמות ונלהבות התקיימו לאנ"ש באזור הדרום והצפון – ברוכים הבאים מ770 בית משיח. בנתיבות התוועד עם הקהל הגדול שזרם לבית משפ' ברדוגו המשפיע הרב עופר מיודובניק, ובצפת באולם של בית חנה התוועד המשפיע הרב אלעזר קעניג, שבסגנונם הלבבי והכנה נגעו בלבבות וחיזקו את האמונה וההתקשרות לרבי