דרך ההלכה

'תשובות' לחגים

א. האם אישה צריכה לעשות "התרת נדרים"
בערב ראש השנה?
אין נהוג לעשות התרת נדרים לנשים בערב ראש
השנה. אמנם מובן, שאם אשה רוצה להתיר נדר או
שיש לה מנהג טוב שרוצה לבטלו – עליה לבקש התרת
הנדר או המנהג אצל רב, והוא יצרף אליו עוד שניים,
כך שבסך-הכל יהיו שלושה ויבטלו נדרה.
בדרך כלל, על המבקש התרה לבוא בעצמו ולבקשה,
אלא שאשה נשואה יכולה לשלוח את בעלה לבקש
התרה עבור נדריה או מנהגיה. כמובן שבמקרה שכזה,
הבעל לא יכול להצטרף ולהיות חלק מהשלושה
שמתירים את נדרי אשתו, מפני שאשתו כגופו.