התוועדויות וכינוסים

התוועדות עם אנ"ש והתמימים היא אחת מן הדרכים להתקשרות אל נשיא הדור, היא אחד מהיסודות בדרכי החסידים, ומבוא למצוה היסודית של אהבת ישראל.
בקרב חסידים מקובלת האימרה כי "התוועדות חסידית יכולה לפעול, אף מה שאין ביכולתו של המלאך מיכאל לפעול". אימרה זו הסביר אדמו"ר הזקן, בכך שכשהאב רואה שבניו מסבים באחדות אזי מתעורר הוא בחשק למלא כל משאלותם, גם כשבדרכים ה'מקובלות' (כגון באמצעות המלאכים) אינם זכאים לכך. ואכן, במסורת החסידית סיפורים רבים על אנשים שנושעו אחר שהשתתפו בהתוועדות והתברכו.

"התאחדות החסידים" מארגנת במהלך השנה כולה אירועים חסידיים והתוועדויות בתאריכים ואיזורים שונים עם משפיעים, בנוסף להתוועדות המרכזית של אנ"ש בה' טבת.

צפת: הרב זושא פויזנר ביום התוועדויות לכבוד כ"ח סיון

ביום הבהיר כ"ח סיון הצפין המשפיע הרב זושא פוזנר, שליחו המיוחד של הרבי מלך המשיח לענין החינוך בארה"ק משנת תשח"י, והתוועד בסגנונו הישיר הכנה והיחודי במסגרת מבצע "אין אנו מניחים אותו" של ארגון 'התאחדות החסידים' לחיזוק האמונה וההתקשרות.

אין אנו מניחים אותו: סבב התוועדויות איזוריות

לרגל יום הבהיר כ"ח סיון ולקראת ג' תמוז, מקיים ארגון 'התאחדות החסידים' כמידי שנה בשיתוף עם הפעילים המקומיים, סבב התוועדויות אזוריות לחיזוק האמונה וההתקשרות לרבי מלך המשיח.

יריית הפתיחה החלה הלילה (ה') ב-770 כפר חב"ד בהתוועדות מיוחדת עם אורח "שבת של משיח" – הרב יוסף יצחק קסלמן שליח הרבי ליוהנסבורג, דרום אפריקה ומשפיע בקהילה ובישיבה בעיר.

מעמד תפילה המרכזי על קבר אחיו של הרבי בצפת

כמידי שנה, פקדו רבים את קברו של בעל היארצייט הוו"ח אי"א רב פעלים וכו' ישראל ארי' ליב אחיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, בי"ג אייר.

ארגון 'התאחדות החסידים', דאגו לכל הצרכים עבור האלפים הפוקדים את הקבר, חוברות מיוחדות עם תהילים ומשניות וביאור הרבי בקשר לבעל היארצייט, המקום כולו הואר בתאורה מיוחדת, ובמקום היה שתיה בשפע.

עמודים