התוועדויות וכינוסים

התוועדות עם אנ"ש והתמימים היא אחת מן הדרכים להתקשרות אל נשיא הדור, היא אחד מהיסודות בדרכי החסידים, ומבוא למצוה היסודית של אהבת ישראל.
בקרב חסידים מקובלת האימרה כי "התוועדות חסידית יכולה לפעול, אף מה שאין ביכולתו של המלאך מיכאל לפעול". אימרה זו הסביר אדמו"ר הזקן, בכך שכשהאב רואה שבניו מסבים באחדות אזי מתעורר הוא בחשק למלא כל משאלותם, גם כשבדרכים ה'מקובלות' (כגון באמצעות המלאכים) אינם זכאים לכך. ואכן, במסורת החסידית סיפורים רבים על אנשים שנושעו אחר שהשתתפו בהתוועדות והתברכו.

"התאחדות החסידים" מארגנת במהלך השנה כולה אירועים חסידיים והתוועדויות בתאריכים ואיזורים שונים עם משפיעים, בנוסף להתוועדות המרכזית של אנ"ש בה' טבת.

הערב בצפת: צאתכם לשלום לטסים לרבי

עשרות מאנ"ש מקהילת חב"ד בצפת, ייצאו מחר בטיסה לחצרות קדשנו, לרגל יום הבהיר י' שבט, שבעים שנה לנשיאות הרבי מלך המשיח. הערב תתקיים בבית הכנסת המרכזי התוועדות צאתכם לשלום, בהשתתפות משפיעי הקהילה

מסע התקשרות לקראת יו"ד שבט – שבעים שנה

לקראת היום הגדול והקדוש יו"ד-י"א שבט "שבעים שנה" נפתח "מסע התקשרות" של ארגון 'התאחדות החסידים' במסגרתו שלוחים ומשפיעים מתוועדים בקהילות ובמוסדות. כשבגולת הכותרת השליח ללשכה בצרפת הרב ראובן מטוסוב. אמש החל המסע בהתוועדות מיוחדת ונלהבת רווית לחלוחית חסידותית ברוח הגאולה בישיבה קטנה חב'"ד בבית שמש

התוועדויות אזוריות לרגל יום הנישואין של הרבי

התוועדויות אזוריות לחיזוק האמונה וההתקשרות שנערכו בסיוע 'התאחדות החסידים' בלוד עם הרב עופר מיודובניק, בצפת עם הרב חיים הלל שפרינגר והרב בני מאירי, בנוף הגליל עם הרב יי"ס סגל ובקריות עם הרב מאיר טרעגר ושליח הרבי לקריות ומנכ"ל מוסדות נפש חיה הרב שמשון פיזם. במהלך ההתוועדויות שמחו ורקדו ועמדו על גודל אהבתו העצומה של הרבי לכל אחד מהחסידים ומשפחותיהם ועל הזכות והחובה לפעול את ההתגלות בגלוי

עמודים