התוועדויות וכינוסים

התוועדות עם אנ"ש והתמימים היא אחת מן הדרכים להתקשרות אל נשיא הדור, היא אחד מהיסודות בדרכי החסידים, ומבוא למצוה היסודית של אהבת ישראל.
בקרב חסידים מקובלת האימרה כי "התוועדות חסידית יכולה לפעול, אף מה שאין ביכולתו של המלאך מיכאל לפעול". אימרה זו הסביר אדמו"ר הזקן, בכך שכשהאב רואה שבניו מסבים באחדות אזי מתעורר הוא בחשק למלא כל משאלותם, גם כשבדרכים ה'מקובלות' (כגון באמצעות המלאכים) אינם זכאים לכך. ואכן, במסורת החסידית סיפורים רבים על אנשים שנושעו אחר שהשתתפו בהתוועדות והתברכו.

"התאחדות החסידים" מארגנת במהלך השנה כולה אירועים חסידיים והתוועדויות בתאריכים ואיזורים שונים עם משפיעים, בנוסף להתוועדות המרכזית של אנ"ש בה' טבת.

להאזנה: התוועדות מוצש"ק מברכים החודש אייר "אני ה' רופאך"

עם הרב יצחק ידגר שליח כ"ק אד"ש מה"מ לחבל התענך

הרב יוסף חיים רוזנבלט שליח הרבי ורב המועצה האזורית גליל תחתון וחבר מכון הלכה חב"ד

הרב יהודה גינזבורג שליח כ"ק אד"ש מה"מ ורב חב"ד כרמל צרפתי בחיפה

הרב נועם ווגנר ראש ישיבת תות"ל יוהנסבורג ד. אפריקה

 

'התאחדות': התוועדות הכנה מחזקת לשביעי של פסח

לכבוד חג שביעי של פסח ורגעי השיא שבו "סעודת משיח" ש"בו מאיר גילוי הארת המשיח", אנו שמחים להגיש לידידנו היקרים הקלטה מהתוועדות מיוחדת מחזקת ומעוררת שנערכה אמש (ג' י"ט ניסן)

עמודים