התוועדויות וכינוסים

התוועדות עם אנ"ש והתמימים היא אחת מן הדרכים להתקשרות אל נשיא הדור, היא אחד מהיסודות בדרכי החסידים, ומבוא למצוה היסודית של אהבת ישראל.
בקרב חסידים מקובלת האימרה כי "התוועדות חסידית יכולה לפעול, אף מה שאין ביכולתו של המלאך מיכאל לפעול". אימרה זו הסביר אדמו"ר הזקן, בכך שכשהאב רואה שבניו מסבים באחדות אזי מתעורר הוא בחשק למלא כל משאלותם, גם כשבדרכים ה'מקובלות' (כגון באמצעות המלאכים) אינם זכאים לכך. ואכן, במסורת החסידית סיפורים רבים על אנשים שנושעו אחר שהשתתפו בהתוועדות והתברכו.

"התאחדות החסידים" מארגנת במהלך השנה כולה אירועים חסידיים והתוועדויות בתאריכים ואיזורים שונים עם משפיעים, בנוסף להתוועדות המרכזית של אנ"ש בה' טבת.

שידור חי באלול: התוועדות ענק, 119 מוקדים

ביוזמת ארגון "התאחדות החסידים": "חגיגה נמשכת" מיום התייסדות תות"ל ליום הולדת המאורות הגדולים, יום ראשון בשעה 20:30, עם המשפיעים הרב יצחק אקסלרוד, והרב עופר מיודובניק,התוועדות 'חיה' מכפר חב"ד שתשודר בשידור חי לכל העולם עם 119 מוקדים פעילים.

השקת תוכנית ה"פלעדזש" השנתית של "התאחדות החסידים".

סיפורים אישיים המופתים מה"פלעדזש".

לרגל סיום הרמב"ם: התוועדות לחיזוק ההתקשרות

לרגל סיום הרמב"ם, מחזור הט"ל והתחלת מחזור הארבעים, כתקנת קודש רבינו נשיא דורנו משיח צדקנו, משפחת ארגון 'התאחדות החסידים' ארגנה בהתוועדות חסידותית לחיזוק האמונה וההתקשרות ומתוך צעקה עד לב השמים "עד מתי?!" רצוננו לראות את מלכנו נאו!

ההתוועדות תהתקיימה ביום חמישי פרשה פנחס בשעה 21:30

עמודים