אורות וכלים

כשבולטון לפניך עוז בידך וגבורה בימינך

שליחות הורית
הרה"ח ר' טוביה בולטון מכפר חב"ד – מוכר לרוב
הקוראים. מדובר ביהודי חסידי המשמש כ'משפיע'
בישיבת "אור תמימים" בכפר חב"ד, בעל חוש מיוחד
ל'חינוך עצמו' וממילא לחינוך זולתו, יהודי שלמרות
מעמדו היוקרתי – בקרב מוזיקאים רבים, יושב בכל
ליל שבת ב"בית מנחם" בכפר חב"ד, מספר לילדים
הרכים סיפורי חסידים ומכניס את צעירי הצאן להווי
מיוחד שכמותו יש רק בסיפורים...
ר' טוביה; איך אפשר לפעול על בני הבית, שגם הם
ירגישו את "ימי הסליחות", את ימי ההכנה לימים