יוצאים לדרך

אלו"ל תשרי בדרך המלך

את מבנה המגזין הנוכחי – לחודש אלול תשע"ג – בנינו
על פי חמשת ראשי התיבות של חודש אלול:
"דבר המלך" ו"צעטל לדרך", בהם מובאים ציטוטים
מיוחדים מתורתו של הרבי, ויחסו הנדיר לנשי ישראל
והמדור הפופולרי "דרך ההלכה" בו מתארח החודש הרב
דב טבדוביץ',- הם בבחינת "אינה לידו ושמתי לך" הרומז
לתורה שהיא-היא הבסיס של חיינו כחסידים;
"הדעה והדיבור", ו"עוסק במצוות" - מבטאים את "אני
לדודי ודודי לי", במובנה של התפילה, ואילו "רשות