ישראל יצחק זלמנוב

כי טיסה לראש בני ישראל

מועדון הנוסע המתמיד
התופעה הבאה אולי לא רווחת
דייה, אולם היא חיה, קיימת ומכה
גלים: נסיעה קבועה בכל שנה לחג
הסוכות לחצרות קדשנו.
הרה"ח ר' הוד-דוד אריה - משפיע בישיבת
תות"ל קרית גת, הוא אחד מאלו שנמנים על
'הגרעין הקשה' שלא מוותר ונוסע בכל שנה
לרבי לחג הסוכות. מסתבר, שלמרות ההתמדה,
שום דבר לא בא בקלות, ובכדי להתמיד, זקוקים
למידה רבה של עקשנות חסידית. "אין ספק שלא
קל בכלל לנסוע לרבי בכל שנה" הוא פותח ואומר,
"בכל פעם מחדש זו הקרבה גדולה, בעיקר מצד

הורים, שימו אצבע על הדופק

הרב שלמה חנניה ממן משמש כמחנך שנים רבות ותמרן בין תפקידים מגוונים לאורך שנות הלימוד של הילד והנער. שבילי הצלחותיו ולמצער, כישלונותיו של הילד, נהירים לו כשבילי עיר מגוריו – ביתר עילית. המוטו המנחה אותו הוא לעסוק בעיקר ב"ועשה טוב", קרי: העמקת הצלחת הילד בלימודים, כדי שלא להגיע חלילה ל"סור מרע".