גליון "ופרצת"

הגליון השלושים של "ופרצת" במתכונת חדשה

לקראת שבת קודש רואה אור גליון ופרצת במתכונת מחודשת ובפורמט של עיתון גדול לרגל גליון ה-30 שמשלים עשור שנים של הופעת הגליון שנועד לחזק ולעורר ולהלהיב מידי שנה בשנה את אלפי אנ"ש לא לשכוח מהמטרה של כל המבצעים והפעילות – התקשרות לרבי מלך המשיח חדורים בקבלת פני משיח

גליון ופרצת לקבלת פני משיח, ה29

לקראת יום הגדול והקדוש יו״ד י״א שבט ארגון ׳התאחדות החסידים׳ הוציא לאור גיליון ופרצת מיוחד, ה-29 בסדרה, לחיזוק ההתקשרות וההתסרות לרבי שליט״א בקיום הוראותיו הקדושות מתוך מסירות נפש!