"מכתב כללי"

מכתב כללי הוא מכתב מהרבי "אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם, ה' עליהם יחיו", לקראת חגים ומועדים, והשנה החדשה.
כתיבת המכתבים הכלליים החלה בח"י אלול תש"י. באותו יום נכתבו שני מכתבים כלליים לקראת השנה החדשה. מאז ואילך הרבי כתב לקראת (כמעט) כל יומא דפגרא, חג או מועד, "מכתב כללי" ובו ביאור על תוכנו של יום בעבודתו של כל יהודי כפרט, ובעבודת העם היהודי כולו בכלל, כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה.
המכתבים נכתבו בדרך כלל באידיש ותורגמו ללשון הקודש, בתחילה על ידי ר' אוריאל צימער, ולאחר מכן על ידי ר' טוביה בלוי. חלק מהמכתבים נכתבו הן באידיש והן בלה"ק. מיד עם הדפסתו של כל מכתב כזה, הוא התפרסם בעיתונים רבים בארצות הברית ובארץ הקודש.

מחג הפסח של שנת תשס"ו התחדשה הדפסת המכתבים בעיתונים ביוזמת ארגון התאחדות החסידים לקבלת פני משיח, ועד היום הארגון השקיע מאות אלפי שקלים בעניין נעלה זה

פסח ה'תשע"ג: המכתב כללי הופץ ב- 865,000 עותקים!

הפצה למליונים: מליוני יהודים נחשפו בערב חג הפסח ה'תשע"ג למכתבו הכללי של הרבי מלך המשיח שפורסם בברכתו הק' ומצורף לעיתון ידיעות אחרונות והמוסף חג של עיתון מעריב.

ניו יורק: מודעות בעיתונות - פסח ה'תשע"ג

לקראת חג הפסח התפרסם בעיתונות הישראלית בארה"ב מכתבו הכללי של הרבי מלך המשיח שנכתב בשנת תשכ"ג. המודעות ראו אור תחת הכותרת "הזדמנות מיוחדת: יציאת מצרים עכשיו" והביאו את דברי קודשו של הרבי עם ההוראה לימינו ולחיי היום-יום.

סיפור מדהים: קרא 'מכתב-כללי' בעיתון - והחל להתקרב

לרגל י"ט כסלו ה'תשע"ג, ראש-השנה לחסידות, פירסמה "התאחדות החסידים לקבלת פני משיח" את מכתבו הכללי של הרבי מה"מ ליום זה - והכל בעקבות תשובה מפתיעה של הרבי באגרות-קודש ● בפנים - בלעדי: המשפיע הרב שמעון-יהודה (שימעל'ה) פיזם חושף לראשונה על היהודי שהתקשר לבן-דודו החב"די כשהוא רועד מהתרגשות: "זה החזיר אותי 20 שנה לאחור" ● כל הפרטים

עמודים