"מכתב כללי"

מכתב כללי הוא מכתב מהרבי "אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם, ה' עליהם יחיו", לקראת חגים ומועדים, והשנה החדשה.
כתיבת המכתבים הכלליים החלה בח"י אלול תש"י. באותו יום נכתבו שני מכתבים כלליים לקראת השנה החדשה. מאז ואילך הרבי כתב לקראת (כמעט) כל יומא דפגרא, חג או מועד, "מכתב כללי" ובו ביאור על תוכנו של יום בעבודתו של כל יהודי כפרט, ובעבודת העם היהודי כולו בכלל, כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה.
המכתבים נכתבו בדרך כלל באידיש ותורגמו ללשון הקודש, בתחילה על ידי ר' אוריאל צימער, ולאחר מכן על ידי ר' טוביה בלוי. חלק מהמכתבים נכתבו הן באידיש והן בלה"ק. מיד עם הדפסתו של כל מכתב כזה, הוא התפרסם בעיתונים רבים בארצות הברית ובארץ הקודש.

מחג הפסח של שנת תשס"ו התחדשה הדפסת המכתבים בעיתונים ביוזמת ארגון התאחדות החסידים לקבלת פני משיח, ועד היום הארגון השקיע מאות אלפי שקלים בעניין נעלה זה

"כרטיס הקהל" הופץ בעיתונות בכ-700 אלף עותקים

"כרטיס הקהל" הידוע, אותו יזם הרבי בכבודו ובעצמו בהתוועדות י"ג תשרי תשמ"ח, פורסם בעיתונות לרגל שנת "הקהל", יחד עם מכתבו הכללי של הרבי מלך המשיח אודות מעלת וסגולת שנת הקהל, ע"י ארגון "התאחדות החסידים".

מכתב כללי לחג השבועות - ה'תשע"ג

לרגל חג השבועות 'ארגון התאחדות החסידים לקבלת פני משיח' פירסם את המכתב כללי האחרון לע"ע שפירסם הרבי מלך המשיח בשנת ה'תשמ"ט.
יש לציין כי לחג השבועות פירסם הרבי פעמים בודדות ביותר מכתב כללי.

עמודים