"מכתב כללי"

מכתב כללי הוא מכתב מהרבי "אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם, ה' עליהם יחיו", לקראת חגים ומועדים, והשנה החדשה.
כתיבת המכתבים הכלליים החלה בח"י אלול תש"י. באותו יום נכתבו שני מכתבים כלליים לקראת השנה החדשה. מאז ואילך הרבי כתב לקראת (כמעט) כל יומא דפגרא, חג או מועד, "מכתב כללי" ובו ביאור על תוכנו של יום בעבודתו של כל יהודי כפרט, ובעבודת העם היהודי כולו בכלל, כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה.
המכתבים נכתבו בדרך כלל באידיש ותורגמו ללשון הקודש, בתחילה על ידי ר' אוריאל צימער, ולאחר מכן על ידי ר' טוביה בלוי. חלק מהמכתבים נכתבו הן באידיש והן בלה"ק. מיד עם הדפסתו של כל מכתב כזה, הוא התפרסם בעיתונים רבים בארצות הברית ובארץ הקודש.

מחג הפסח של שנת תשס"ו התחדשה הדפסת המכתבים בעיתונים ביוזמת ארגון התאחדות החסידים לקבלת פני משיח, ועד היום הארגון השקיע מאות אלפי שקלים בעניין נעלה זה

2 מליון איש נחשפו לרבי בראש השנה

ב'ידיעות אחרונות' במקומונים, ב'מעריב' וב'הארץ' מתפרסם מכתב כללי מהרבי , הנבואה "הנה זה משיח בא" וקבלת המלכות, בעלות 80,000 ש"ח.

להיות שותף של הרבי!
במשך שנים רבות הרבי שילם בעצמו למעלה מ-100,000 ש"ח על פירסום מכתבו הק' בעיתונות.

מתנה לרבי – מכתב כללי להמוני יהודים

לכבוד יום הבהיר י"א ניסן​, נחשפו המוני ישראלים למכתב כללי מהרבי מלך המשיח "אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם" – ​בעיתון 'ידיעות אחרונות' ב​26 ​מקומונים​ בכל רחבי הארץ​ וב​עיתון ​'מעריב',​ ​​עלות ההפצה כ-70,000 ש"ח​. רבים מצטרפים למעגל התורמים. טלו חלק בזכות הנפלאה ויש לך שותפות עם הרבי!

'הקהל', משיח והתקשרות בעיתונות

לרגל יום הגדול והקדוש פורסמה בידיעות ראשון והשפלה המופצים במרכז הארץ מודעת הסברה תחת הכותרת "מתחברים לנשמה" המבארת את הקשר המיוחד של הרבי לכל יהודי, היחודיות והסגולה שבשנת הקהל והצורך בקבלת המלכות של הרבי מלך המשיח ע"י כל יהודי על מנת לזרז ולפעול את הגאולה.

עמודים