"מכתב כללי"

מכתב כללי הוא מכתב מהרבי "אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם, ה' עליהם יחיו", לקראת חגים ומועדים, והשנה החדשה.
כתיבת המכתבים הכלליים החלה בח"י אלול תש"י. באותו יום נכתבו שני מכתבים כלליים לקראת השנה החדשה. מאז ואילך הרבי כתב לקראת (כמעט) כל יומא דפגרא, חג או מועד, "מכתב כללי" ובו ביאור על תוכנו של יום בעבודתו של כל יהודי כפרט, ובעבודת העם היהודי כולו בכלל, כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה.
המכתבים נכתבו בדרך כלל באידיש ותורגמו ללשון הקודש, בתחילה על ידי ר' אוריאל צימער, ולאחר מכן על ידי ר' טוביה בלוי. חלק מהמכתבים נכתבו הן באידיש והן בלה"ק. מיד עם הדפסתו של כל מכתב כזה, הוא התפרסם בעיתונים רבים בארצות הברית ובארץ הקודש.

מחג הפסח של שנת תשס"ו התחדשה הדפסת המכתבים בעיתונים ביוזמת ארגון התאחדות החסידים לקבלת פני משיח, ועד היום הארגון השקיע מאות אלפי שקלים בעניין נעלה זה

מתנה לרבי: ה'מכתב כללי' פורסם ללמעלה משני מליון יהודים

לכבוד יום הבהיר י"א ניסן – יום הולדתו של הרבי מלך המשיח, נחשפו המוני ישראלים למכתב כללי מהרבי מלך המשיח "אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם" – בעיתון 'ידיעות אחרונות' ב26 מקומונים בכל רחבי הארץ ובעיתון 'מעריב', עלות ההפצה כ-76,500 ש"ח. רבים מצטרפים למעגל התורמים. טלו חלק בזכות הנפלאה ויש לך שותפות עם הרבי!

ה"מכתב כללי" הופץ ל3 מליון ישראלים

בערב שבת מברכים חודש השביעי פורסם מכתבו הכללי של הרבי מלך המשיח על גבי עמוד שלם ב26 מקומונים של העיתון ידיעות אחרונות ובעיתון מעריב בעלות כוללת של כ-50 אלף ש"ח!

מזה למעלה מ13 שנים שארגון 'התאחדות החסידים' קיבל על עצמו לחזק את ההתקשרות לרבי על ידי פירסום המכתב כללי ונבואת הגאולה בעיתונות לכלל ישראל.

המלך נותן לך עשירות, לא תקח?!

שדרג את התוכנית הכלכלית שלך לשנת תשע"ט, ע"י שותפות עם 'התאחדות החסידים' במסלול "מאוחדים" בתרומת 117* ש"ח מידי חודש!

"פלעדזש" [=כתב התחייבות]

ב"ה. מוצאי שבת מברכים חודש השביעי ה'תשע"ט.

הוד כבוד-קדושת אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט"א

עמודים