חסדי שלמה ומשה

מתנות לאביוני אנ"ש בארצנו הקדושה

למען עשרות משפחות שלוחים ואברכים חשובים מאנ"ש שמצבם הכלכלי וחלקם אף הבריאותי קשה וסבלם רב, פונים אנו אליך בקריאה לבבית לתמוך בקופת מתנות לאביוני אנ"ש המנוהלת ע"י​ ארגון חסדי שלמה ומשה – התאחדות החסידים ​המסייע לאנ"ש ושלוחי הרבי מלך המשיח באה"ק מזה עשור שנים.
חלוקת הכספים למשפחות והפעילות נעשית בהכוונת ​

הטבות לאנ"ש ברכישת משקפיים ברשת משקפשים

 ביוזמת קרן 'חסדי שלמה ומשה' של אגו"ח באה"ק ובאדיבות רשת משקפשים – וopt- הארגון לעזרה בראיה, מוענקת הטבה מיוחדת (הכוללת: מסגרת+עדשות איכותיות) למשפחות חב"ד ומקורבי השלוחים: 2 שוברים לקניית משקפיים בהנחה משמעותית - 179₪ בלבד. 

מחיר מיוחד למציגים מכתב הארגון 169₪, לתלמידי ישיבות חב"ד 150 ₪ בלבד.

צפת: כנס סיוע במציאת פרנסה ופתרונות לצה"ל

ביום ראשון כ"ב כסלו ה'תשע"ב נערך כנס מיוחד בביהכנ"ס היכל לוי יצחק בקרית חב"ד ע"י הג'וינט בשיתוף עם לשכת הסיוע מיסוד אגו"ח - חסדי שלמה ומשה ובהשתתפות נציגי צה"ל, בנושא תעסוקה ופרנסה בכבוד לאברכים צעירים ומבוגרים המעונינים לשמוע על אפשרויות יציאה לשליחות בצה"ל ובמקומות תעסוקה ברחבי הארץ וכן פתרונות למצבים בעייתיים מול צה"ל בנושא גיוס, ביטול מעמד בן ישיבה וכיו"ב.את הכנס הנחה הרב אליעזר וילשאנסקי ש

עמודים