חסדי שלמה ומשה

הכנות קדחתניות למגבית המרכזית של "מתנות לאביונים"

בקרן חסדי שלמה ומשה שע"י התאחדות החסידים, מסיימים בימים אלו את ההיערכות למגבית השנתית של מתנות לאביונים שתתקיים זו השנה ה 12 • לאור הנסיון משנים עברו, רועננו הנהלים הנוגעים לחלוקת הצדקה בו ביום, כשהמטרה שכבר בתחילת פורים כל אביוני אנ"ש שברשימה יקבלו את התרומה באמצעות רבני מכון הלכה חב"ד ברחבי הארץ • בהוראת הרבנים ניתן כבר לתרום ורק בפורים הכסף יחולק • כל הפרטים

52,178 אלף ₪ נתרמו וחולקו לאביוני אנ"ש

74 משפחות שלוחים ואברכים חשובים מאנ"ש שמצבם הכלכלי וחלקם אף הבריאותי קשה וסבלם רב, קיבלו מענקים מקופת מתנות לאביוני אנ"ש המנוהלת ע"י​ קרן 'חסדי שלמה ומשה' של התאחדות החסידים.

11 שנים של "מתנות לאביונים" • המוקד נפתח

כמידי שנה חסידי חב"ד באה"ק מקייימים את מצוות "מתנות לאביונים" בחג הפורים, באמצעות קרן "חסדי שלמה ומשה" שע"י התאחדות החסידים המעבירים את הסכומים ישירות לאביוני אנ"ש.

התרומה במלואה תעבור לאביונים בו ביום. חלוקת הכספים תיעשה בהנחייתם ופיקוחם של הרב יצחק אייזיק לנדא והרב שלמה זלמן לבקיבקר – מרבני מכון הלכה חב"ד.

עמודים