תעמולה חסידית

770 ימים של לחלוחית חסידית!

בכ"ז אדר ראשון, יצא לאור ה'לחלוחית החסידית' ה-770 • תכלית כוונת ההעלם והסתר שיחפשו וימצאו את אבא! ז"ך אד"ר ה'תשנ"ב-ה'תשע"ט; בציפיה דרוכה להתגלות המיידית! • לקבלת הלחלוחית היומית, צרפו את המספר לאנשי הקשר שלכם ושילחו את המילה 'לחלוחית' +972584601770 או לדוא”ל: hkel5776@gmail.com.

חדשות 1,022 ילדים השתתפו במבצע אמירת תהלים • חמישה זוכים

בעקבות התעמולה שערכו בארגון "התאחדות החסידים", 1,022 ילדים מרחבי הארץ והעולם דיווחו על השתתפותם במבצע כ"ז אדר א' – אמירת תהלים בשבת מברכים לזירוז הגאולה, במסגרת המבצע נערכו הגרלות בין המשתתפים וכן הגרלה נוספת בין אלו שהשפיעו על יהודי נוסף להגיע לאמירת תהלים.

אבא! קח אותי לתהילים ב-8:30!

לקראת כ"ז אדר א', מעוררים את משפחת אנ"ש לקיים את הוראת הרבי מלך המשיח להתחזק בקיום התקנה הקדושה של אמירת תהילים בציבור בזמן שנקבע ע"י הרבי הריי"צ. ארגון 'התאחדות החסידים' מכריז על מבצע מיוחד במסגרתו יוגרלו פרסים בין הילדים שיגיעו עם אבא או בליווי מבוגר, וכן בין המבוגרים שיביאו לפחות אחד נוסף, לבית הכנסת בשבת קודש לאמירת כל ספר התהילים.

עמודים