תעמולה חסידית

אלול ה'תשס"ה - פרסום נרחב לעידוד הנסיעה לרבי

אלפי חסידי חב"ד באה"ק הופתעו והתרגשו בערב שבת מעוצמת הפירסום לעידוד הנסיעה לרבי. עוד ייצירה מקורית מבית 'התאחדות החסידים לקבלת פני משיח' - הארגון שנטל על עצמו להפיח רוח חיות ולחלוחית חסידית טהורה בקרב אנ"ש חסידי חב"ד. סגנון המודעה המסקרן פעל התעוררות אדירה בקרב אנ"ש באה"ק שאת תוצאותיהם נראה בקרוב.

עמודים