הוצאה לאור

ראה אור: לוח הרמב"ם מהדורת כיס

לקראת תחילת המחזור הל"ה של לימוד הרמב"ם היומי במסלול כתקנת הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ראה אור לוח הרמב"ם מהדורת כיס, בהוצאת ארגון "התאחדות החסידים לקבלת פני משיח". המיוחד בלוח זה שמצורף לו לוח שנה עברי ולועזי להקל על המעקב העצמי.

מסכמים עוד שנה עמוסת פעילות לזירוז הגאולה

בימים אלה מסכמים בארגון 'התאחדות החסידים לקבלת פני משיח' שנת פעילות תוססת ועמוסה כשהנקודה התיכונה בכל הפעולות ביצוע הוראותיו הק' של הרבי מלך המשיח בקרב אנ"ש וכלל ישראל במטרה להבעיר את להבות אש האהבה וההתקשרות לרבי ובין החסידים ולזרז את התגלותו המלאה לעיני כל בשר • צפו

עמודים