הוצאה לאור

מהדורה חדשה ל"עניינו של משיח" לקראת היריד הארצי

מהדורה חדשה ומורחבת של הספר המהפכני "עניינו של משיח", לקראת היריד המרכזי של ה' טבת שייערך ביום שני אור לה' טבת, במהדורה החדשה שהודפסה במיוחד לרגל ה' טבת – 30 שנה – נוסף מפתח מפורט לתורת הרבי מלך המשיח המצוינים בספר, ותוקנו טעויות דפוס שנפלו במהדורה הראשונה.

לראשונה באה"ק: מדריך הלכתי הופץ ב-20,000 עותקים

מחלקת ההו"ל ב"מכון הלכה חב"ד" משיקה לקראת חגי תשרי מדריך הלכתי מפורט הלכה למעשה בשפה בהירה. צוות רבני המכון עמלו לערוך ולהגיה את החומר על מנת להגיש לקהל אנ"ש את דיני ומנהגי החגים באופן המדויק והבהיר ביותר • המדריך נשלח בדואר למנויי "בית משיח" ו"התאחדות החסידים" ויחולק בכל קהילות אנ"ש באה"ק • לצפיה במדריך

פרויקט: מהפכה בהסברת ענינו של משיח

הפרויקט שלא היה כמותו בחצי יובל האחרון. הספר 'ענינו של משיח' השופך אור חדש ומעניק כח להבין ולחיות משיח בפועל ממש: הספר ענינו של משיח המאגד בתוכו 600 עמודי תוכן המציגים את דבריו של הרבי, כמשנה סדורה ובהסברה ברורה

עמודים