חגיגות יום הבהיר ה' טבת

ביום ה’ בטבת תשמ"ז (1987) פסק בית המשפט כי הספרים שבספריית ליובאוויטש - חב"ד שייכים לרבי מלך המשיח שליט"א ולחסידיו, מאז אותו יום הניצחון - נקבע יום ה´ טבת כיום חג ומועד, יום של שמחה והתוועדויות בכל מקום, יום של "דידן נצח" - ניצחון האור על החושך.

את ההתוועדות המרכזית בארה"ק ביום גדול זה הוא עורך ארגון "התאחדות החסידים לקבלת פני משיח". החגיגה נערכת מידי שנה בשמחה גדולה בהשתתפות אלפי חסידי חב"ד, אנ"ש, תמימים, ומקורבים סביב שולחנות ערוכים עם יריד ספרים ענק לקיום הוראת הרבי לזירוז ה"דידן נצח" הסופי בגאולה האמיתית והשלימה.

אירועי ה' טבת נפתחו • צפו בפתיחת היריד

אירועי חגיגת דידן נצח שע"י ארגון 'התאחדות החסידים' נפתחו ביום רביעי בצהרים במתחם בית רבקה בכפר חב"ד ב'.

עם פתיחת יריד הילדים, מאות ילדים והוריהם חלשו למתחם היריד, רכשו ספרים וחוו את חוויית ה' טבת במלואה והתחזקו בהתקשרות לרבי מה"מ ובציפיה להתגלותו.

לאחר שעה קלה נפתחה ההתוועדות הארצית בה ישתתפו אלפים מאנ"ש.

ה' טבת: כך זה נראה רגע לפני פתיחת ההתוועדות המרכזית • תיעוד

אירועי חגיגת דידן נצח שע"י ארגון 'התאחדות החסידים' נפתחו ביום רביעי בצהרים במתחם בית רבקה בכפר חב"ד ב'. רגע לפני פתיחת ההתוועדות המרכזית לאלפי החוגגים, הצלם חיים טויטו תיעד את האולם מוכן ברוב פאר והדר כיאה לחגיגה גדולה שכזו • האירוע הופק על ידי חברת 'צבעים הפקות'

כך זה נראה: רגע לפני היריד הגדול • תיעוד ראשוני

אירועי חגיגת דידן נצח שע"י ארגון 'התאחדות החסידים' נפתחו ביום רביעי בצהרים במתחם בית רבקה בכפר חב"ד ב'. רגע לפני פתיחת היריד הגדול, צלם חב"ד אינפו חיים טויטו תיעד את היריד מוכן לקליטת האלפים • שעה קלה לפני ההתוועדות הארצית בה השתתפו אלפים מאנ"ש

עמודים