הודעת שגיאה

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ב-_menu_load_objects() (שורה 579 מ-/home/reseller/public_html/hisachdus.co.il/includes/menu.inc).

המלך נותן לך עשירות, לא תקח?!

שדרג את התוכנית הכלכלית שלך לשנת תשע"ט, ע"י שותפות עם 'התאחדות החסידים' במסלול "מאוחדים" בתרומת 117* ש"ח מידי חודש!

"פלעדזש" [=כתב התחייבות]

ב"ה. מוצאי שבת מברכים חודש השביעי ה'תשע"ט.

הוד כבוד-קדושת אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט"א

כהוראתו הקדושה בש"פ נצבים-וילך כ"ה אלול תשמ"ג וזה לשונו הקדוש: "וזהו מה שבשבת מברכים חודש השביעי נפעלת כבר עבודת ההכנה על כל השנה הבאה - בפשטות הענינים: נתינה לצדקה על חשבון מה שישתכר במשך כל השנה כולה . . לתת "פלעדזש", היינו, שמבטיח ומתחייב בכתב, שמידי חודש בחדשו יתן סכום כך וכך לצדקה . . מכיון שרוצה שהקב"ה יתן לו . . באופן של עשירות דוקא, עליו להתנהג . . שיתן לצדקה בהרחבה באופן של עשירות דוקא . . כאשר יהודי מחליט ומקבל על עצמו לתת סכום גדול לצדקה . . הנה אפילו אם סכום זה אינו לפי ערכו - פותח לו הקב"ה צינורות חדשים שיוכל לקיים את הבטחתו במילואה ובשלימותה",

הנני מקבל על עצמי לגרום לכ"ק נחת רוח ולתת מידי חודש בחדשו לצדקה – כשותפות בפעולות 'התאחדות החסידים' בסך ______ מידי חודש ובסה"כ ________ כהכנה ו"כלי" לברכת השי"ת בכל ענייני הפרטיים במשך כל השנה כולה, לי ולבני משפחתי שיחיו, בבני חיי ומזוני ובכולם רוויחי,"באופן של עשירות", ועד לפעול את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש!

שם ושם האם: ____________________ משפחה _____________

אל תפספס את הדרך הבטוחה לעשירות כפשוטה!

להצטרפות למסלול העשירות >>>

טלפון 058-7090770,
וואטסאפ 058-4601770,
אימייל:hisachdus@chabad.co.il

פעולותינו:

הוסף תגובה חדשה